Mati 1 Residio-3 Hy-B/9, 10000 Prishtinë, Kosovë
Mo/Fr
info@prodata-ks.com