Mati 1 Residio-3 Hy-B/9, 10000 Prishtinë, Kosovë
Mo/Fr
info@prodata-ks.com

About us

Rreth Kompanisë

Kompania Pro-Data sh.p.k. është kompani relativisht e re, por me staf me experiencë mbi 20 vjeçare në programim. Pro-Data sh.p.k. është themeluar ne Prishtinë dhe qëllim primar ka krijimin e aplikacioneve sofuerike për menaxhim të bizneseve.

Pro-Data sh.p.k. ka staf me eksperiencë në ndërtim të sistemeve bankare nga fillimi deri në funksionalizim të plotë. Një nga projektet që stafi i Pro-Data sh.p.k. e ka realizuar nga fillimi është softueri për Kasabank sh.a. qysh në vitin 2001.

Stafi ka certifikime të ndryshme nga Microsoft në lëminë e zhvillimit të softuerit si dhe nderimin e databazave. Poashtu Pro-Data sh.p.k. ka në ekip trajnues të certifikuar nga Microsoft. Në vijim janë disa nga certifikime e Microsoft që stafi i ka:

Për të ofruar shërbime kualitative dhe profesionale në kuadër të Pro-Data sh.p.k. janë të angazhuar kontabilist dhe auditor të certifikuar. Duke siguruar se shërbimet janë gjithnjë në harmoni me kërkesat ligjore.

Për këtë kohë të shkurtë, Pro-Data sh.p.k,, ka arritur që klientëve të vet të ju ofroj shërbime dhe produkte kualitative dhe të veçanta në treg.

 

MCP 2.0 - Certified Proffesional

Application Developer

Database Administrator

Technology Specialist
SQL Server® 2005
SQL Server® 2008, Implementation and Maintenance

IT Professional

Technology Associate

Trainer

Address

Mati 1 Residio-3 Hy-B/9, 10000 Prishtinë, Kosovë

Phone

+383 49 289 082

Mail

info@prodata-ks.com