Mati 1 Residio-3 Hy-B/9, 10000 Prishtinë, Kosovë
Mo/Fr
info@prodata-ks.com

Finance+

Finance+ është pako softuerike e integruar materiale dhe financiare që mundëson nxjerrjen e shpejtë dhe të saktë të informatave duke i mundësuar klientit që të ketë kontroll të plotë mbi financat e tij.

Karakteristikat

 • Shkarkimi i verzioneve të reja permes internetit
 • Punon me miliona transaksione
 • Punon me shumë kompani
 • Databazë e përbashkët për të gjitha vitet
 • Punon në rrjet, VPN me databazë qëndrore
 • Perkrah të gjitha llojet e arkave fiskale
 • Trajnim dhe implementim i shpejtë
 • Përkrahje e shpejtë dhe efikase me telefon, chat dhe internet
 • Doracak përdorimi
 • Adaptim i kërkesave të klientëve
 • Staf të certifikuar nga Microsoft


Finance+ është i dedikuar për industritë në vijim:

 • Shitje me pakicë
 • Shitje me shumicë
 • Shitje ambulantive
 • Prodhim
 • Sherbyese
 • Ndërtimtari
 • Marketing
 • Transportim
 • Organizata jo profitabile, etj

Finance+ ofron modulin e shitjes mobile përmes paisjeve qoftë telefon apo tablet Android përmes rrjetit 3G/Wifi. Paisja mobile funksion Online/Offline varësisht nga nevojat e biznesit tuaj.Te dhënat vijnë në menyrë automatike në databazën qndrore dhe regjistrohen si fatura. Me këtë modul mund të përcillen fatura, porositë si dhe pagesat. Poashtu ofrojmë printer mobil ku agjenti tregtar në teren mund ta shtyp faturën direkt nga paisja.

Përparësi e kësaj zgjidhje është fleksibiliteti dhe kostoja e ulët e paisjeve. Moduli është në përdorim nga disa klient tanë dhe ka dhënë rezultate shumë të mira duke ju mundësuar këtyre kompanive barazim të shpejt të agjentit tregtar, ulje të humbjeve, kontroll të plotë mbi faturat.

Poashtu ne në këtë modul ofrojmë edhe përcjelljen e agjentëve tuaj përmes GPS, pra nga zyret qendrore mund ta dini lokacionin e agjentit tuaj, shpejtësinë e vozitjes si dhe mund të ktheheni mbrapa dhe ta përcjellni rrugën që ka ndjekur me historiat deri 1 vit.

Finance+ është zgjidhje komplete që mund t’i adaptohet nevojave specifike të biznesit, qofshin ato të vogla, të mesme dhe të mëdha dhe të implementohet efektivisht dhe shpejt. 

 Na kontaktoni qe ne tua prezantojme zgjidhjen tonë…